Dwo Les Palmeres **** | Web Oficial | Calella

Reserves

Reserva ara

RESERVA AL MILLOR PREU

-
Nit
Seleccionar
 • Habitació 1

Introducció

Aquesta Política de Privadesa s'aplica a la web de CHECKIN HOTELES (www.checkinhoteles.com), en endavant “CHECKIN”, així com als altres productes i serveis que l'usuari visitant pugui contractar a través de la pàgina web (anomenats col·lectivament “ Serveis”). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen en aquesta Política de Privadesa, CHECKIN HOTELES podrà comunicar les teves dades personals a altres empreses del Grup, quan així sigui necessari per a la prestació dels serveis contractats.

Aquesta Política de Privadesa podrà ser modificada però t'ho comunicarem a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè coneguis les modificacions i continuar utilitzant els nostres “Serveis”. El fet de continuar gaudint dels nostres “Serveis” després d'haver-te comunicat els canvis, suposarà que hi estàs d'acord, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable de tractament de les dades personals que ens facilitis a la pàgina web (www.checkinhoteles.com) serà la societat CHECKIN PALAFOLLS SL (d'ara endavant, CHECKIN), amb domicili situat al C/Ramón Turró núm. 2 local 2, Palafolls ( 08389 – Barcelona).

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

A CHECKIN podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

 • 1. Contacte: Gestionar les vostres dades personals quan contactes amb CHECKIN a través del formulari de contacte. Així mateix, les teves dades seran tractades per tal de gestionar les teves reserves i les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web.
 • 2. Registre Àrea Client/Reserves: gestionar el teu registre a l'Àrea de Clients, així com altres dades addicionals que es puguin generar amb la finalitat de gestionar les peticions que registris a través de l'Àrea de Clients, i en resum de la teva relació amb nosaltres. A través del registre a l'Àrea de Clients o cursant una reserva i, per mitjà de la mateixa, podràs: gestionar les dades incloses a la mateixa i contractar productes i serveis oferts per CHECKIN i per tercers.
 • 3. Contractació de productes i serveis: gestionar la contractació de productes i serveis, així com dades posteriors que es poguessin derivar de la relació amb CHECKIN. En el procediment de contractació es demanaran, entre d'altres, dades relatives a la targeta de crèdit, les quals seran comunicades a l'entitat que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es farà amb la finalitat principal de validació de targeta i de pagament de la prestació de serveis necessària per a la contractació del producte o servei.
 • 4. Publicitat de productes i serveis propis: CHECKIN et podrà fer arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb els nostres propis serveis.
 • 5. Conservació de dades per a l'enviament de publicitat de productes i serveis de CHECKIN: Sempre que ho hagis autoritzat, CHECKIN tractarà les teves dades personals un cop acabada la relació contractual i completada la teva estada als nostres Hotels per enviar publicitat relacionada amb els nostres propis serveis i establiments, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques.
 • 6. Publicitat de productes i serveis d'empreses col·laboradores de CHECKIN: quan així t'ho sol·licitem, les teves dades seran tractades en aquest supòsit amb la finalitat de fer-te arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica , publicitat tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb serveis i productes de terceres empreses localitzades als nostres establiments o pertanyents al mateix grup mercantil que CHECKIN, relacionades amb la restauració, l'hostaleria i el turisme. De la mateixa manera, i quan ens hagis donat el teu consentiment, CHECKIN podrà comunicar les teves dades personals a les empreses esmentades perquè puguin enviar-te publicitat dels seus productes.
 • 7. Video vigilància: La majoria d'establiments hotelers de CHECKIN estan dotats de càmeres de vídeo vigilància per garantir així tant la seguretat com la dels empleats i tercers. Tots els establiments de CHECKIN que disposen de tals mesures mantenen una senyalització específica sobre això.

  Les finalitats del tractament d'aquestes dades són:

  Control i vigilància de l'establiment, els usuaris que hi accedeixen i les seves pertinences, així com la vídeo vigilància i control d'accés a instal·lacions i zones restringides;

  La base legal per al tractament de les vostres dades és l'interès legítim de CHECKIN.

  Les dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies llevat que calgui complir les obligacions legals que, en cada cas, correspongui.

  Pots exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició, supressió i la portabilitat de les teves dades personals mitjançant sol·licitud escrita dirigint-te per escrit a CHECKIN: reservas@checkinhoteles.com oa Atenció al Client (Ref. Dades Personals), Carrer Ramon Turró núm. 2 local 2 de Palafolls (08389 – Barcelona), acreditant la teva identitat, mitjançant una còpia del teu DNI, Passaport o altre document similar o equivalent, indicant el dret que vols exercitar.

  Finalment, us informem que podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 • 8. Altres canals: podrem posar-nos també en contacte amb tu i recollir les teves dades mitjançant altres canals com ara telèfon, correu electrònic, apps amb titularitat de CHECKIN oa través de les xarxes socials, cas en què t'informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i sol·licitarem el teu consentiment a cadascun d'aquests canals.

Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?

Les dades tractades provenen de:

 • Dades facilitades per tu, a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats.
 • Dades derivades de la prestació del servei. Dins aquesta categoria s'inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web pública o de l'accés a l'Àrea de Clients i Reserves que ens proporciones de forma indirecta i que deriven de la pròpia prestació i manteniment d'aquesta activitat.
 • Dades obtingudes d'estudis de màrqueting en què hagis acceptat participar i ens hagis donat el teu consentiment per ser utilitzats.
 • Dades proporcionades o cedides (sota el teu consentiment) per terceres empreses que presten serveis externalitzats als establiments de CHECKIN (pe en matèria de xarxes de telecomunicació, accés a internet, excursions, etc). En funció del servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:

  · Dades identificatives (p.ex., nom, cognoms, document d'identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).
  · Dades econòmiques i operatives relacionades amb les transaccions efectuades a les CHECKIN (p.ex. dades dels consums realitzats als establiments de CHECKIN).
  · Dades de transaccions de béns i serveis (p. ex. pagaments dels serveis realitzats).
  · Dades d'informació comercial (p.ex. interessos en productes o serveis).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades relatives a “Contacte” i “Registre a l'Àrea de Clients / Reserves / Les Meves Reserves” i altres canals de comunicació a la teva disposició, estan basats en el manteniment de la teva sol·licitud i, si escau, per a la prestació dels serveis contractats.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les teves dades derivades de la contractació és l'execució del contracte de prestació de serveis o productes de CHECKIN (segons els termes i condicions que consten a la pàgina web).

L'enviament de publicitat de productes propis podrà estar basat en l'interès legítim de CHECKIN quan et registris a l'Àrea de Clients o contractis un servei o cursis una reserva.

A la resta de supòsits, així com quan la publicitat sigui de tercers, els tractaments de les teves dades estaran basats els consentiment que ens hagis donat i que conservarem mentre no ens sol·liciti la supressió o oposició al tractament de les teves dades personals.

L'enriquiment de les teves dades amb fonts externes es basa en el teu consentiment.

A qui es comuniquen les teves dades?

Les dades recollides per CHECKIN de “Contacte”, i “Registre Àrea de Clients / Les Meves Reserves”, podran ser comunicades a les societats del Grup CHECKIN HOTELES, quan així sigui necessari per a la gestió de la teva sol·licitud o servei:

 • TOPCHECKIN HOTELS, SL
 • CHECKIN CRISTIANS, SL
 • CHECKIN PORT, SL
 • GARBÍ MARESME 2015, SL
 • CHECKIN PINEDA, SL
 • CHECKINPALAFOLLS, SL
 • CHECKIN COMERCIAL 2020, SL
 • CHECKINVEST 2020, SL
 • UNIVERSAL SUNWORKS, SL
 • TURINVEST MARESME, SL

De la mateixa manera, en cas que contractis algun dels serveis oferts a través de l'Àrea de Clients, les teves dades seran comunicades a les entitats encarregades de la gestió del cobrament. Quan així vingui exigit per llei CHECKIN podrà comunicar les teves dades als cossos i forces de seguretat competents. En cap cas no es realitzaran transferències internacionals.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiris el teu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimides d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions. que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

Quins són els teus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a CHECKIN estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, tens els drets següents:

 • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que et concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de CHECKIN o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius , les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades, cas en què t'informem que únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst al Reglament General de protecció de dades.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades en aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tens dret, en qualsevol moment, a oposar-te a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics tant pròpia com de tercers, i retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti el tractament previ basat en aquest consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a reservas@checkinhoteles.com oa Atenció al Client (Ref. Dades Personals), Carrer Ramón Turró núm. 2 local 2 de Palafolls (08389 – Barcelona), indicant en ambdós casos “Política de Privadesa”.

Finalment, indicar-te que pots presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagis obtingut satisfacció a l'exercici dels teus drets. Pots posar-te en contacte a través de la pàgina web: www.agpd.es.

Reserves

Reserva ara

MILLOR PREU ONLINE

Nombre de nits: X